Atbalstām

Joker Ltd. sniedz gan vienreizēju, gan ilglaicīgu atbalstu, galvenokārt, bērnu labklājības nodrošināšanas, mākslas un sporta jomās.

 

Bērnu nams ZIEMEĻI

Sabiedriskā labuma organizācija LATVIJAS BĒRNU FONDS

Mākslinieku biedrība SIDEGUNDE

Lietišķo sporta veidu klubs HARMONIJA

 

 

 

Latvijas izdevniecību jauktais koris BURTNIEKS