Finanšu rezultāti

Gada pārskats 2014

Gada pārskats 2013

Gada pārskats 2012

Gada pārskats 2011

Gada pārskats 2010

Gada pārskats 2009

Šīs ir Gada pārskatu saīsinātās versijas.

Ar gada pārskatu pilno versiju iespējams iepazīties www.lursoft.lv datu bāzē.