American Poker II

Poker spēlētājs pret spēļu automātu! Maksimāla izklaide un spēles prieks garantēts! Populārā American Poker II.
Spēles laimesta procents svārstās no 92% līdz 98%.

Viena kredītpunkta vērtība                           

0,01 EUR

Minimālā likme vienai spēlei                       

0,01 EUR

Maksimālā likme vienai spēlei                        

5 EUR

Maksimālais laimests pamatspēlē           

600 EUR

Kāršu kombinācijas no augstākās līdz zemākai

5 Of A Kind – četras kārtis ar vienādu vērtību un Jokers.
Royal Flush – 10, Kalps, Dāma, Karalis un Dūzis no viena masta.
Straight Flash – jebkuras piecas pēc vērtības secīgas kārtis no viena masta.
Four Of A Kind – jebkuras četras kārtis ar vienādu vērtību.
Full House – vienādas vērtības kāršu pāris un trīs citas vienādas vērtības kārtis.
Flush – jebkuras piecas kārtis no viena masta, kas nav secīgas pēc to vērtības.
Straight – jebkuras piecas kārtis, kas ir secīgas pēc to vērtības, bet nav no viena masta.
Three Of A Kind – trīs pēc vērtības vienādas kārtis.
Two Pair – divi vienādas vērtības kāršu pāri.

Jokers - aizvieto jebkuru citu kārti.

Jack or Better - ja izkrīt kombinācija divas vienādas kārtis sākot no Kalpa un vērtīgākām, logā “Minibonus” tiek ieskaitīti kredītpunkti, kuru skaits ir vienāds ar izvēlēto likmi. Minibonus tiek izmaksāts pēc nejaušības principa.

Spēle American Poker™ II ir sastopama šādos automātos:

Gaminator® Cobra 1
Gaminator® Cobra 3
Gaminator® Cobra 4
Multi-Gaminator® 21
Multi-Gaminator® 29