Book of RA

Pamodini senās Eģiptes noslēpumus un varoņus ar Bookof RA. Šī 9 līniju, 5 cilindru spēle aizvedīs Tevi piedzīvojumā  uz seno Ēģipti un atklās sen pazudušos faraonu dārgumus.

5 cilindri un 9 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās no 92% līdz 96%.

Viena kredītpunkta vērtība                           

0,01 EUR

Minimālā likme vienai spēles līnijai            

0,01 EUR

Maksimālā likme vienai spēles līnijai          

1 EUR

Maksimālais laimests pamatspēlē                

5000 EUR

  Laimestu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi.

Ja uz vienas spēles līnijas ir divas laimējošas kombinācijas, laimestu piešķir tikai par vērtīgāko kombināciju.
 

pieci simboli uz aktīvās spēļu līnijas ar maksimālo līnijas likmi =  5000 Ls

aizvieto visus citus simbolus, izņemot Speciālo izvēršanas simbolu

3 vai vairāk simboli uz cilindriem piešķir 10 bezmaksas spēles. Bezmaksas spēļu sākumā no “Ra” grāmatas tiek izvēlēts Speciālais izvēršanas simbols. Ja uz cilindra izkrīt šis simbols, tas izplešas, nosedzot visas cilindra pozīcijas, tādā veidā palielinot iespējamo laimējošo kombināciju skaitu.
 
Bezmaksas spēlēs iespējams laimēt papildus bezmaksas spēles.

Spēle Book of RA™ ir sastopama šādos automātos:
Gaminator® Cobra 1
Gaminator® Cobra 4
Gaminator® Cobra 5
Multi-Gaminator® 16
Multi-Gaminator® 18
Multi-Gaminator® 22
Multi-Gaminator® 31
Multi-Gaminator® 39