Book of RA deluxe

Īsteno piedzīvojumu sapņus dzīvē!
Atklājiet vareno Book of  Ra šajā 10 līniju, 5 cilindru videospēles deluxe  versijā. Senās Eģiptes tempļos faraonu paslēptie dārgumi un bagātības gaida savus atklājējus.
 
Spēles veids - Video Slot Machine
5 cilindri un 10 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās no 92% līdz 98%.
 
Viena kredītpunkta vērtība
0,01 EUR
Minimālā likme vienai spēles līnijai
0,01 EUR
Maksimālā likme vienai spēles līnijai
1 EUR
Maksimālais laimests pamatspēl
5000 EUR
Laimestu kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi.
Ja uz vienas spēles līnijas ir divas laimējošas kombinācijas, laimestu piešķir tikai par vērtīgāko kombināciju.
 

pieci simboli uz aktīvās spēļu līnijas ar maksimālo līnijas likmi =  5000 Ls

aizvieto visus citus simbolus, izņemot Speciālo izvēršanas simbolu

3 vai vairāk simboli uz cilindriem piešķir 10 bezmaksas spēles. Bezmaksas spēļu sākumā no “Ra” grāmatas tiek izvēlēts Speciālais izvēršanas simbols. Ja uz cilindra izkrīt šis simbols, tas izplešas, nosedzot visas cilindra pozīcijas, tādā veidā palielinot iespējamo laimējošo kombināciju skaitu.
 
Bezmaksas spēlēs iespējams laimēt papildus bezmaksas spēles.
Spēle Book of Ra™ deluxe ir sastopama šādos automātos:
 
Super-V+ Gaminator® 19
Super-V+ Gaminator® 21
Super-V+ Gaminator® 23
Super-V+ Gaminator® 24
Super-V+ Gaminator® 26
Super-V+ Gaminator® 27
Super-V+ Gaminator® 28
Super-V+ Gaminator® 45
Super-V+ Gaminator® 52
Super-V+ Gaminator® 60
Ultimate™ 10A
Ultimate™ 10B
Ultimate™ 10E