Big City 5's

5 cilindri un 30 spēles līnijas.
Spēles laimesta procents svārstās no 92% līdz 96%.

Viena kredītpunkta vērtība                           

0,01 EUR

Minimālā likme vienai spēles līnijai            

0,01 EUR

Maksimālā likme vienai spēles līnijai          

0.75 EUR

Maksimālais laimests pamatspēlē                

150 EUR

Simbols    aizvieto visus citus simbolus uz spēles aktīvajām līnijām, izņemot simbolu  .
Ja uz blakus esošiem cilindriem, skaitot no kreisā malējā cilindra, izkrīt 3, 4 vai 5 simboli  , sākas papildspēle un tiek piešķirtas attiecīgi 15, 20 vai 25 bezmaksas spēles.

Bezmaksas spēļu laikā iespējams laimēt papildus bezmaksas spēles, kopā līdz 300 spēlēm.
Papildspēlē papildus   simbols –  , kas aizvieto citus simbolus, izņemot simbolu  .